Chojnatka
strumyk.gif

Chojnatka - niewielka rzeczka w województwie łódzkim, stanowiąca prawy dopływ Rawki.

Dawniej rzeczka ta nosiła nazwę Gaczna.

Chojnatka ma ok. 13,4 km. długości, wypływa z terenów w okolicach miejscowości Budy Chojnackie oraz Turowa Wola (Gmina Kowiesy), i płynąc ze wschodu na zachód wpada do Rawki 38 km. od jej źródła, w okolicy wsi Patoki (Gmina Puszcza Mariańska).
Rzeka jest wąska i płytka, nieuregulowana i względnie czysta (II klasa czystości w 2003 r., w latach następnych lokalnie obniżona do III). Do Chojnatki wpada wiele nienazwanych strumieni.

Rzeka płynie przez tereny rolnicze i leśne, a największymi leżącymi nad nią osadami są: Kowiesy, Jeruzal i Chojnata.